a

Заштитник грађана је утврдио да је незаконитим и неправилним радом Казнено-поправног завода у Београду приликом примене мера принуде према осуђеном дошло до повреде његових права на неповредивост физичког и психичког интегритета, права на достојанство, права на приватност и на заштиту од одмазде. Ради утврђивања одговорности и спречавања сличних пропуста у будућности, Заштитник грађана упутио је Управи за извршење кривичних санкција и Казнено-поправном заводу у Београду укупно 17 препорука.

Заштитник грађана такође сматра да би КПЗ у Београду требало да пружи осуђеном правну помоћ ради остваривања права по основу незаконитог и неправилног поступања према њему током и у вези са применом мера принуде и појачану стручну помоћ кроз континуиран индивидуални третмански рад.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava