a

Заштитник грађана је утврдио да полицијски службеници Полицијске станице Свилајнац приликом примене полицијских овлашћења нису извршили проверу идентитета доведеног лица, утврдили да је реч о малолетном лицу, нису упознали доведено лице о разлозима довођења, праву на обавештавање блиског лица, као и праву на браниоца, нити сачинили извештај о примењеном овлашћењу. Такође Заштитник грађана је утврдио да Сектор унутрашње контроле, сматрајући да се у наводима поднеска притужиоца стичу елементи мучења, нечовечног и понижавајућег поступања полицијских службеника ПУ Јагодина, наведени поднесак надлежном тужилаштву није доставио без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од сазнања.

Заштитнику грађана је органу управе упутио препоруке у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava