a

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе др Наташа Тањевић учествовала је данас на Друштвеном дијалогу под називом „Ресоцијализација и реинтеграција бивших осуђених лица - пут до корисног члана друштва“. Дијалог је одржан у Скупштини града Крагујевца у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Градском управом Крагујевца.

b_280_0_16777215_00_images_20230301dijalog2.jpgДр Тањевић је говорила о активностима Заштитника грађана, посебно Националног механизма за превенцију тортуре које су предузете у циљу унапређења стања у тој области и даљим изазовима у вези са спровођењем процеса ресоцијализације осуђених лица и њихове реинтеграције у друштво. Она је указала на значај радног ангажовања, стручног оспособљавања и образовања у затвору, испуњавањa слободног времена адекватним садржајем и спровођењa специјализованих програма третмана, односно улагања у третманске програме и садржаје. „Уколико су затворски услови бољи, третмански облици разноврснији, затворско особље довољно бројно и адекватно обучено за рад са овом популацијом, утолико је већа могућност да се осуђена лица преваспитају и врате у друштвено прихватљиве облике понашања“, рекла је др Тањевић. Такође, истичући да завршну фазу реинтеграције представља постпенални третман, који би требало да превенира поновно вршење кривичних дела, а самим тим и смањи ризике од поврата, указала је да ће се даљи изазови и кључни приоритети у тој области односити на развијање прилагођених програма припреме за отпуст, програма постпеналног прихвата као и обука запослених у служби за третман и повереничким канцеларијама за њихову примену, посебно програма постпеналног прихвата нарочито осетљивих категорија затвореника.

Друштвени дијалог је организован у склопу обележавања 75 година Универзалне декларације о људским правима и Светског дана нулте толеранције дискриминације, а у циљу сагледавања положаја маргинализованих група, међу којима бивша осуђена лица спадају у посебно рањиву групу, и окупио је представнике надлежних министарстава, Управе за извршење кривичних санкција, независних институција, академске јавности, организација цивилног друштва.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava