a

На основу прибављених чињеница и података у испитном поступку оцене законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за град Београд, Полицијске станице Чукарица, Полицијске испоставе Железник, Заштитник грађана је утврдио да је незаконитим поступањем полицијских службеника ПИ Железник повређено право притужиље на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на достојанство током њеног боравка у просторијама ПИ Железник, ком приликом су јој нанете физичке повреде.

Заузимајући наведени став, Заштитник грађана је посебно имао у виду чињеницу да је на лекарским прегледима на које је именована вођена пре задржавања у просторијама ПС Савски венац уочено да има повреде у виду нагњечења чеоне и носне регије, за које повреде је навела да је задобила од стране полицијских службеника ПИ Железник. Са друге стране, ПИ Железник није овом органу доставио објашњење о томе како су настале поменуте повреде које су констатоване од стране лекара на прегледима на које је вођена и које су наведене у записнику о задржавању као повреде које су уочене на именованој приликом пријема у Дежурну службу ПС Савски венац.

Заштитник грађана још једном наглашава да у поступцима у којима наводна жртва тврди да је била злостављена док је била лишена слободе и приложи доказе који указују да је у то време претрпела повреде, терет доказивања је на држави. Установљен је стандард - претпоставка у корист тврдње да је за повреде одговорна држава, а на државним органима је да пруже уверљиво објашњење о томе како су повреде настале.

С тим у вези, Заштитник грађана је органу управе упутио препоруке у циљу унапређења рада и спречавања сличних пропуста у будућности.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava