a

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе др Наташа Тањевић учествовала је данас на округлом столу под називом „Квалитет затворског живота у Србији: Стање и перспективе“, који је одржан у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. На округлом столу су представљени резултати истраживања квалитета затворског живота у Србији које је спроведено током 2022. године у пет казнено-поправних завода у Србији.

Резултати истраживања били су основ за дискусију учесника округлог стола о томе како унапредити квалитет затворског живота осуђених лица у Србији, који су то изазови и потребе запослених у систему извршења кривичних санкција у вези са поступањем и третманом осуђених лица  и на који начин шира друштвена заједница може да допринесе успешној ресоцијализацији и социјалној интеграцији осуђених лица у Србији.

Др Тањевић је указала на активности Заштитника грађана у овој области а посебно у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, на најзначајније налазе из посета установама за извршење кривичних санкција и упућене препоруке, постигнута унапређења, као и даље изазове. Похвалила је напоре и активности Управе за извршење кривичних санкција који су предузети у циљу унапређења материјалних услова смештаја лица лишених слободе и повећање капацитета завода за извршење кривичних санкција, као и  активности у циљу јачања капацитета заводских службеника за развој и спровођење нових специјализованих програма за групни рад са затвореницима. Нагласила је да је даље напоре потребно усмерити на ангажовање довољног броја службеника третмана, спровођење наведених програма и унапређење третманског рада према лицима лишеним слободе, имајући у виду да је третман један од кључних фактора у процесу ресоцијализације осуђеника. Такође је указала на потребу да се обезбеде услови за радно ангажовање што већег броја осуђеника, посебно оних који су разврстани у затворена одељења завода и довољно расположивих сврсисходних активности.

Догађају су присуствовали представници Управе за извршење кривичних санкција, казнено-поправних завода, независних институција, академске заједнице, министарстава и организација цивилног друштва.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava