a

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе др Наташа Тањевић учествовала је данас на Националном научном скупу „Осуђеничка популација: нове перспективе“ који је одржан у Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду. Скуп је организован у оквиру националног научног пројекта PrisonLife, уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

b_280_0_16777215_00_images_20231204prison_life.jpgДр Тањевић је у уводном излагању указала на третман затвореника у Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала у КПЗ Пожаревац. С тим у вези, представила је налазе Националног механизма за превенцију тортуре из посете овом одељењу и најзначајније активности које је завод предузео у циљу поступања по упућеним препорукама, а које су допринеле унапређењу стања у овој области и представљају пример добре праксе у поступању према лицима лишеним слободе. Такође је указала и на нормативне активности које су у складу са препорукама Заштитника грађана предузете у циљу унапређења правног оквира у овом делу, а којима је ближе уређен третман, спровођење програма поступања и разврставање осуђених у третманске групе у оквиру овог одељења, као и на препоруке Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) из извештаја о посети Републици Србији 2021. године које се односе на ову област.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava