a

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je organ uprave u sastavu Ministarstva pravde Republike Srbije.
Upravom rukovodi direktor koji za svoj rad odgovara ministru. Direktor donosi upravne akte iz delokruga rada Uprave i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih.
Uprava je samostalna u operativnim poslovima za koje je obrazovana a ministarstvo pravde nadzire i usmerava njen rad.

Ministar pravde usmerava rad Uprave i donosi propise iz njenog delokruga. Poslove iz svoga delokruga Uprava vrši samostalno.

 

KAZNENO - POPRAVNI ZAVODI:
1.    KPZ Požarevac - Zabela
2.    KPZ Sremska Mitrovica
3.    KPZ Niš
4.    KPZ za maloletnike Valjevo
5.    KPZ za žene Požarevac
6.    KPZ Sombor
7.    KPZ Padinska Skela
8.    KPZ Šabac
9.    KPZ Ćuprija

10. KPZ Beograd

OKRUŽNI ZATVORI:
10.  OZ Beograd
11.  OZ Vranje
12.  OZ Zaječar
13.  OZ Zrenjanin
14.  OZ Kragujevac
15.  OZ Kraljevo
16.  OZ Kruševac
17.  OZ Leskovac
18.  OZ Negotin
19.  OZ Novi Pazar
20.  OZ Novi Sad
21.  OZ Pančevo
22.  OZ Prokuplje
23.  OZ Smederevo
24.  OZ Subotica
25.  OZ Užice
26.  OZ Čačak


27.  Specijalna zatvorska bolnica Beograd


28.  VP Dom Kruševac

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava