a

Заштитник грађана донео је 18. децембра 2009. године Препоруку о потврди о предаји писма. Поступањем по препоруци ће се омогућити да лица која се налазе на извршењу казне затвора или у притвору, по потреби, докажу да су писма заиста предата ради слања поштом.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava