a

Заштитник грађана донео је 05. јануара 2010. године Мишљење о увођењу хемијске кастрације као нове кривичне санкције.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava