a

Заштитник грађана донео је 29. новембра 2010. године Препоруку која се односи на обезбеђивање услова за спровођење градских и општинских избора у заводима за извршење санкција, а у циљу стварања услова за остваривање активног бирачког права лица лишених слободе на локалним изборима.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava