a

Заштитник грађана је 31. децембра 2010. године упутио Препоруку о полицијском задржавању у Полицијској станици Чукарица

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava