a

Заштитник грађана је 31. децембра 2010. године упутио Препоруку о смештају малолетних лица са пунолетним искључиво на основу одлуке надлежног суда за малолетнике

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava